Zkoušky korozní odolnosti Korozní laboratoř je vybavena odsávanou digestoří se dvěma topnými deskami CERAN, baňkami a chladiči podle požadavků norem na zkoušky ve vroucím korozním roztoku a temperovanou vodní lázní GRANT. Nedílnou součástí korozní laboratoře jsou analytické váhy Sartorius.

Činnost laboratoře zahrnuje následující oblasti zkoušení:

Seznam zkušebních postupů, pro které je laboratoř akreditována, naleznete v Příloze k osvědčení.
Pro určité značky materiálu a zkušební metody určuje podmínky zkoušky příslušná norma na zkoušku. Není-li daný materiál v normě definován, musí podmínku zkoušky určit zákazník.

Jestliže výsledkem zkoušky může být konstatování, zda materiál zkoušce vyhověl či nevyhověl na základě v normě definovaných parametrů specifických pro určitou značku materiálu, musí být zkoušený vzorek do laboratoře dodán pod touto značkou. Například v materiálových atestech se často uvádí společné označení materiálu 304/304L, ale podmínky zkoušky jsou rozdílné (zcitlivující žíháné)

Na vzorcích pro korozní zkoušky by neměly být vyražené nebo vyjiskřené značky na povrchu v oblastech, které jsou určeny pro výrobu zkušebních těles.

Pro upřesnění zkoušek doporučujeme kontaktovat naše pracovníky.