Zkoušky svarových spojů Svařování představuje významný proces spojování materiálů při výrobě konstrukcí, potrubních systémů, vozidel a mnoha dalších výrobků. Kvalita svařování je mimo jiné založena na kvalifikaci svářecího personálu a kvalifikovaných postupech svařování. Naše laboratoř rozsahem akreditace zajišťuje všechny základní laboratorní destruktivní zkoušky pro zkoušky svářečů i pro kvalifikaci svařovacích postupů (WPQR), například:

Nabízíme vzorový formulář Požadavku na zkoušky svarů. Formulář je založen na předpisu normy ČSN EN ISO 15614-1 a s drobnými doplňky dle konkrétní situace prakticky pokryje celý rozsah zkoušek. Může být vodítkem pro zadavatele jakým způsobem identifikovat vzorky a specifikovat zkoušky. Údaje v záhlaví formuláře budou přepsány do protokolu.

Laboratoř má akreditované požadované zkoušky rovněž podle norem ASTM a vykonává zkoušky pro kvalifikaci postupů dle ASME IX.

Pro kvalifikaci svařovacích postupů spolupracujeme s inspekčními organizacemi, zejména:

a servisními organizacemi, zejména:
Při výrobě zkušebních svarů a zadávání zkoušek je třeba uvažovat některé praxí prověřené skutečnosti.

Zkoušky tvrdosti se požadují pouze pro určité skupiny materiálů, takže v zadání musí být jednoznačně specifikovány. Pro oboustranné svary se dělají tři řady tvrdostí, pokud se vejdou do tloušťky materiálu. Požadujeme proto také uvádět, zda se jedná o svar oboustranný (bs) a připomínáme, že vydrážkovaný a podložený kořen znamená rovněž oboustanný svar.

Normou předepsaná délka zkušebního svaru 350 mm nemusí být vždy dostatečná v případech, kdy jsou požadovány zkoušky nad rámec předpisu normy, např. korozní zkoušky nebo samostatné zkoušky pro kombinaci metod, jimiž byl svar zavařen. Týká se to i požadavku na zkoušky rázem v ohybu pro tloušťky menší než 12 mm, na kterých se dělají zkoušky ohybem s taženým povrchem a kořenem, které jsou na plechu široké 40 mm, zatímco pro tloušťky od 12 mm se dělají zkoušky ohybem bočním široké 10 mm.

U zkoušek rázem v ohybu požadujeme uvádět teplotu zkoušení, neboť ne vždy ji lze jednoznačně určit z vlastností základního materiálu a často se předepisuje podle podmínek užití konečného výrobku. Interpretaci výsledků na nestandardních menších tělesech komentujeme na stránkách Zkoušky rázem v ohybu.

Zkoušky ohybem (lámavosti) ocelí se ohýbají přes trn o průměru 4 x tloušťka vzorku. Je-li požadován jiný průměr ohýbacího trnu, musí být uveden.

Vyjmenované zkoušky představují pouze malou část rozmanitého sortimentu zkoušek svarů. Pro upřesnění dalších zkoušek a potřebných rozměrů zkušebních svarů (počtů trubek) můžete kontaktovat naše pracovníky.
Cena zkoušek svarových spojů vychází z našeho platného ceníku.

Je třeba počítat s tím, že maximální rozměr tyče pro zkoušku tahem je 30 mm a pro zkoušku ohybem 40 mm, takže při větších tloušťkách zkoušeného materiálu se bude počet zkoušek násobit tak, aby se překrývaly a pokryly celou svařenou tloušťku.