Informace o nás Hlavní činnost naší společnosti je zaměřena na nezávislý výkon většiny základních destruktivních laboratorních zkoušek konstrukčních materiálů z oceli a neželezných kovů včetně svarových spojů. Pro tyto obory získala společnost první akreditaci v roce 2000 a od roku 2005 jsme akreditováni Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025 jako

akreditovaná zkušební laboratoř č. 1155
Pro zobrazení certifikátu klikni!            Pro zobrazení přílohy klikni!

Společnost Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. (zkráceně MTL) vznikla v květnu 1993 a od ledna 1994 provozuje zkoušení materiálu na základech bývalých metalurgických laboratoří ve Válcovnách trub Chomutov, které se od roku 1975 rozvíjely s ohledem na výrobu trubek pro jadernou energetiku. Získáním většiny zkušebního zařízení a rozhodující části kvalifikovaného laboratorního personálu tak MTL navázaly na dlouholetou tradici laboratoří, která se datuje od založení Válcoven trub v Chomutově v roce 1870.

Společnost obnovuje a rozvíjí technickou vybavenost laboratoří, aktualizujeme zkušební postupy a rozširujeme okruhy zkoušení. Osvojili jsme si postupy zkoušení dvojfázových ocelí, svarových spojů i spojovacího materiálu. Zavádíme zkoušky svarových spojů plastů.

Nedílnou součástí laboratoří je dílna přípravy vzorků, která je vybavena jak pro dělení hrubých zkušebních kusů, tak pro finální výrobu zkušebních vzorků a těles. Dílna je zaměřena spíše na individuální výrobu, což nám umožňuje připravovat vzorky z materiálů různých rozměrů a rozmanitých tvarů.