Technické poradenství Kromě ucelené nabídky zkoušek základních vlastností materiálů nabízíme našim zákazníkům služby technického poradenství v oboru materiálového inženýrství zaměřené na:
Nabízené technické poradenství je zaměřeno především na menší subjekty, které nezřizují vlastní specializovaná odborná technická pracoviště. Základem úspěchu je porozumět požadavkům zákazníka a konkretizovat je do podoby požadavků na zkoušky, jejich rozsah, umístění zkušebních těles a podobně.

Problematika vadovosti, technologických potíží při výrobě, poruch a havárií nemá zpravidla jednoduchá řešení. Jestliže se v prvním kroku nepodaří prokázat neshoda materiálových vlastností vadného dílu s výkresem nebo jiným technickým zadáním, bývá velmi užitečné dohledat zbytky materiálu z období nebo kampaní, kdy se prokazatelně vady nevyskytovaly, a porovnat jeho vlastnosti s materiálem problémovým.

Důležitá je také spolupráce se zadavatelem a jeho aktivní účast na řešení dané problematiky. Pouze na základě úplných a objektivních informací mohou naši pracovníci pomoci s přípravou plánu zkoušek a jejich vyhodnocením.