Zkoušky hutních výrobků Hutní výrobky se rozlišují zejména podle tvaru, materiálu a účelu použití. Kompletní přehled hutních výrobků naleznete v normě ČSN EN 10079. Běžně se setkáváme s následujícím:

Požadavky na materiálové vlastnosti hutních výrobků jsou uvedeny v technických dodacích předpisech typu národních a mezinárodních norem, ale také speciálních předpisů např. pro jadernou energetiku, automobilový průmysl, lodní průmysl a pod. Nejčastěji používané normy, které uvádějí vlastnosti a zkoušení hutních výrobků z ocelí, a jejich zkrácené názvy jsou následující:
Vzhledem k rozmanitému sortimentu druhů hutních výrobků z ocelí i neželezných kovů a požadavků na ně nabízíme pro zadávání zkoušek vzorový formulář obecného Požadavku na zkoušky. Údaje v záhlaví formuláře, které identifikují a specifikují zkoušený předmět budou přepsány do protokolu. Všechny základní zkoušky materiálových vlastností hutních výrobků pokrývá rozsah akreditovaný zkoušek naší laboratoře.
Velikost zkušebních vzorků, které dodáte do laboratoře, musí odpovídat rozsahu požadovaných zkoušek a rozměrům zkušebních těles. Pro upřesnění druhu a počtu zkoušek a zkušebních vzorků doporučujeme kontaktovat naše pracovníky.
Cena zkoušek hutních výrobků vychází z našeho platného ceníku.