Zkoušky spektrometrické Spektrometrická laboratoř je vybavena automatickým optickým emisním spektrometrem SPECTROLAB X7 od firmy Spectro. Přístroj je určen pro analýzu materiálů z plochy pevného vzorku. Drobné vzorky, úlomky či třísky umíme přetavit do kompaktního pevného vzorku na zařízení s odstředivým litím v ochranné atmosféře.

Spektrometr je osazen detektory analytických čar a vybaven programy pro následující zkoušky:

Seznam analytických programů, pro které je laboratoř akreditována, naleznete v Příloze k osvědčení.
Pro optimální analýzu je vhodný vzorek, který obsahuje souvislou rovinnou plochu o velikosti vepsané kružnice průměru aspoň cca 20 mm. Umíme analyzovat i menší rozměry například rozlisováním vzorku, nebo maskováním jiskřiště BN mezikružím, pro upřesnění doporučujeme kontaktovat naše pracovníky.

Přetavení drobných ocelových vzorků vyžaduje navážku minimálně 25 g.

Pro analýzu svařovacích materiálů dodejte návary v souladu s normou ISO 6847.