Zkoušky tahem Laboratoř tahových zkoušek je vybavena hydraulickými zkušebními stroji WPM a elektromechanickými stroji INSTRON a INSPEKT. Kapacita trhacích strojů je 1000 kN, 400 kN, 300 kN a 100 kN.

Zkoušky tahem jsou založeny na dvou základních postupech:

Normy určují požadavky na zkušební zařízení, druhy zkušebních těles a postupy zkoušení. Pro některé případy zkoušek se laboratoř odkazuje i na příslušné speciální normy. Do oboru zkoušek tahem řadíme rovněž zkoušku momentem síly (zkoušku krutem)

Seznam zkušebních postupů, pro které je laboratoř akreditována, naleznete v Příloze k osvědčení.
Zkoušky tahem se vykonávají na zkušebních tělesech plného průřezu, např. trubky, dráty a tyče menších rozměrů, na obrobených tělesech typů pásků obdélníkového či segmentového průřezu a na tělesech kruhového průřezu. Velikosti zkoušeného průřezu musí odpovídat délka zkušebního tělesa včetně konců (tzv. hlav) pro upnutí ve zkušebním stroji. Je-li k dispozici dostatek materiálu, tak délka vzorku 300 mm ve zkoušeném směru bude postačující pro většinu aplikací.

Pro upřesnění zkoušek a rozměrů zkušebních vzorků doporučujeme kontaktovat naše pracovníky.