Zkoušky technologické Technologické zkoušky jsou zaměřeny na kontrolu určitých vlastností konkrétního druhu hutních výrobků. Cílem zkoušek je prověřit, zda daný výrobek může být podroben dalším "technologickým" operacím, například lisování, ohýbání, rozšiřování apod. Zkoušky mohou také odhalovat i vnitřní vady výrobku.

Zajišťujeme nejčastěji používané technologické zkoušky hutních výrobků:

Seznam zkušebních postupů, pro které je laboratoř akreditována, naleznete v Příloze k osvědčení.
Výsledkem technologické zkoušky je zpravidla výrok vyhovuje - nevyhovuje. Součástí zadání zkoušky proto musí být i stanovení podmínek, kterým má být hutní výrobek při zkoušce vystaven.

Tvar a rozměry zkušebních těles jsou dány jednak zkušebním předpisem a mohou záviset také na výchozích rozměrech zkoušeného výrobku. Pro upřesnění zkoušek a rozměrů vzorků doporučujeme kontaktovat naše pracovníky.