Zkoušky rázem v ohybu Laboratoř je vybavena kyvadlovým Charpy kladivem Amsler RKP 300 s digitálním snímáním úhlu. K dispozici jsou výměnné břity s radiusem 2 mm i 8 mm což umožňuje vykonávat zkoušky v plném rozsahu dle norem ISO i ASTM:

Normy definují rozměry zkušebních těles, justaci zkušebního zařízení a vlastní provedení zkoušky při teplotě okolí i při definovaných teplotách. Laboratoř je vybavena pro temperaci zkušebních těles od -70 °C do +200 °C a při fyzikální teplotě kapalného dusíku -196 °C.

Pro některé případy zkoušek se laboratoř odkazuje i na příslušné speciální normy, které upřesňují umístění a orientaci zkušebních těles. Seznam zkušebních postupů, pro které je laboratoř akreditována, naleznete v Příloze k osvědčení.
Ke kyvadlovému Charpy kladivu máme k dispozici také instrumentovaný břit a nastavitelnou rychlost nárazu kladiva. Umožňuje to vyhodnocovat průběh lomu, dynamické meze a charakteristiky odpovídající fyzikální podstatě lomu.
Výsledkem zkoušky rázem v ohybu je práce spotřebovaná k přeražení zkušebního tělesa s vrubem. Dřívější přepočet na jednotku plochy se nově až na výjimky již nepoužívá. Všechny údaje jsou vztaženy na standardní rozměr tělesa 10 x 10 mm s V-vrubem 2 mm, čili na plochu 10 x 8 mm.

Normy ISO i ASTM specifikují i nestandardní zkušební tělesa už od dloušťky 2,5 mm, ale hodnoty získané z těles různých velikostí nerze přímo porovnávat. Experimentálně i teoreticky je prokázáno, že prostý přepočet spotřebované práce na standardní rozměr není správný, menší tělesa dávají vyšší (příznivější) hodnoty. Tato skutečnost se může řešit:

Zpřísnění podmínek zkoušky nebo požadovaných hodnot musí být ale relativní vůči původní tloušťce zkoušeného výrobku a poměru mezi skutečnou a standardní velikostí zkušebního tělesa.
Při zadávání zkoušek rázem v ohybu je třeba uvádět orientaci zkušebního tělesa, orientaci a typ vrubu a zkušební teplotu. Vrub je zpravidla orientován kolmo k povrchu. Zkušební teplota může být určena při pokojové teplote, zkratka RT, nebo při definované teplotě ve °C. Pro upřesnění zkoušek, podmínek zkoušení a počtu a rozměrů zkušebních vzorků doporučujeme kontaktovat naše specialisty.