Zkoušky metalografické Laboratoř je vybavena metalografickým mikroskopem Olympus PME3, stereomikroskopy Carl-Zeiss a starším metalografickým mikroskopem Neophot. Veškerá fotodokumentace je pořizována digitálně a snímky jsou v protokolech tištěny na kvalitní inkoustové tiskárně XEROX. Pro přípravu metalografických výbrusů používáme zařízení a spotřební materiál firem Struers a Buehler.

Činnost laboratoře zahrnuje následující oblasti zkoušení:

Seznam zkušebních postupů, pro které je laboratoř akreditována, naleznete v Příloze k osvědčení.
Mikroskopické zkoušky jsou v podstatě založeny na přípravě metalografického výbrusu a vlastním hodnocení. Rozlišujeme hodnocení jednodužší, popisné, porovnávací a hodnocení náročnější, založené na měření a výpočtech. Příkadem náročnějšího hodnocení je např. zkouška mikročistoty metodou K dle DIN.Tímto přístupem je také konstruován ceník výkonů metalografické laboratoře. Výčet konkrétních zkušebních metod je velmi rozmanitý a jejich plné uvedení v ceníku by bylo nepřehledné a nepokrývalo by všechny možnosti laboratoře. Ceník naší laboratoře proto není vůbec vhodný jako vodítko pro objednávání metalografických zkoušek a pro upřesnění doporučujeme kontaktovat naše pracovníky.